ICT Poland Sp. z o.o.

Prężnie rozwijająca się włoska firma o profilu działalności

obejmującym produkcję wyrobów z bibuły higienicznej

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osób

na niżej wymienione stanowisko pracy:

 

Automatyk/ Elektryk/ Mechatronik

Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

Osoba ta będzie odpowiedzialna za utrzymanie ruchu maszyn produkcyjnych w zakresie automatycznym i/lub elektrycznym w dziale Papierni.

 

Kandydaci ubiegający się o pracę na w/w stanowisku powinni odpowiadać następującym kryteriom:

 • minimum wykształcenie średnie techniczne o kierunkach:

-automatyka przemysłowa,

-elektronika,

-elektrotechnika,

-mechatronika.

Firma zapewnia cykl profesjonalnych szkoleń umożliwiających pracę na samodzielnym stanowisku

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku automatyka;
 • znajomość systemów PLC;
 • uprawnienia kwalifikacyjne serii „ E” w zakresie eksploatacji do 1kV;
 • znajomość obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • znajomość obsługi, naprawy maszyn i urządzeń w zakresie automatyki przemysłowej, układów elektrycznych;
 • znajomość w stopniu podstawowym języka angielskiego oraz terminologii technicznej.

 

 

Oferujemy:

 • dobre warunki finansowe;
 • rozwój i zdobycie doświadczenia w firmie o wysokich standardach organizacyjnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie podpisanego CV wraz z klauzulą znajdującą się poniżej

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.

 

Klauzula informacyjna:

Administrator danych osobowych: Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Włoskiej 3, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą

 • Podstawy prawne przetwarzania :

- art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) - w zakresie imię (imiona) i nazwisko, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

- art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie innych danych dobrowolnie podanych przez kandydata w załączonym Kwestionariuszu/CV/Liście motywacyjnym. Zgoda ta w przypadku zakresu danych wskazanych w niniejszym podpunkcie może zostać odwołana w dowolnym czasie.

-art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Dane szczególnej kategorii : Prosimy o nieprzekazywanie danych, które należą do szczególnie chronionych kategorii (dane umożliwiające ujawnienie pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, a także danych osobowych, które ujawniają stan zdrowia i życia seksualnego, orientację seksualną, danych genetycznych, biometrycznych)

Cele przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie dla celów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisko: Automatyk/ Elektryk/ Mechatronik.

Prawa osób, których dotycz dane : Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, ze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

II. Prosimy o załączenie na przesłanych/ przekazanych do nas dokumentach następującej klauzuli:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jakie dobrowolnie przekazałem/łam w załączonym Kwestionariuszu/CV/ liście motywacyjnym, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych przez administratora danych ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Włoska 3 , numer KRS 498 - pokaż numer telefonu - 5 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Automatyk/ Elektryk/ Mechatronik.

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y*** na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych naborach prowadzonych przez Administratora danych przez okres najbliższych 2 lat. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania

 • Dodane o 19:01, 16 października 2020
 • Wyświetleń:4207
 • ID ogłoszenia: 511064139
Zgłoś naruszenie

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności
Dodaj załącznik
Lokalizacja

Kostrzyn nad Odrą, gorzowski, Lubuskie

O firmie
Prężnie rozwijająca się włoska firma o profilu działalności
obejmującym produkcję wyrobów z bibuły higienicznej